5 °C
İbrahim IŞIKLI
İbrahim IŞIKLI SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU dunyaweb@dunya.com

Sigortalı çalışmayan tebligat almasın

SGK Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KADİM), kayıt dışı istihdamın tespitinde önemli bir görev üstlenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının belgeleriyle birlikte bankalardan aldığı ücret bilgileri üzerinden gerek sigortalılık gerekse de prime esas kazanç açısından kayıt dışılık tespit etmektedir.

Örneğin, çalışanların karakol bildirimlerinde belirtilen işe giriş tarihlerini SGK kayıtlarıyla karşılaştırılarak, belgeler arasında kayıt sigortalı bildirimi olup olmadığını incelemektedir.

KADİM, öncelikle kamu kurumu kayıtlarına göre araştırma ve inceleme yapmak zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılar varsa ve bu kişiler bildirilmemişse KADİM tarafından tebligat gönderilecek SGK’ya bildirim yapılması gerektiği belirtilmektedir. Yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde bu belgeler SGK tarafından re ’sen düzenlenmektedir.

Kamu kurum kuruluşları ve bankalardan alınan belgelerin yanı sıra 2018/4 Sayılı Genelge ile PTT memurlarının yaptığı tebligatların da sigortalılık tespitinde dikkate alınacağı düzenlenmiştir. Tebligat Kanunu’na uygun olarak PTT tebligatlarını alan kişilerin, işyeri çalışanı”, "işyeri daimî çalışanı", "görevli sekreter” gibi unvanlarla kayıt altında alınması halinde SGK bu kişilerin sigortalı olup olmadıklarını kontrol edecektir.

SGK’nın bu uygulamasında PTT memurlarınca yapılan tebligatların resmi kuruluşlarca düzenlenen belge niteliğinde olduğunu dikkate almaktadır. Eğer PTT memurları tarafından işyerine yapılan tebligatları alan kişiler "işyeri çalışanı”, "işyeri daimî çalışanı", "görevli sekreter” olarak isimlendirilmişse ve bu kişiler sigortalı bildirilmemişse, bu durumda tebligatın teslim alındığı tarih için re 'sen sigortalılık sağlanacaktır. Bu nedenle PTT tebligatlarının sadece işyeri SGK’lı çalışanları veya işveren tarafından alınmasına dikkat edilmelidir.

İş tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hışmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar da dinlenecektir. Ancak bu itirazların dikkate alınması için kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin sunulması ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyan vermesi gerekecektir. Bu şartları taşıyan itirazlar KADİM itiraz komisyonlarında değerlendirilecektir.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.