20 °C

Türk CEO'lar gelecek 3 yılda ne bekliyor?

Türkiye'deki CEO'lar önümüzdeki üç yılda küresel ekonomik büyümeye temkinli yaklaşıp, Türkiye ekonomisinin büyümesine ise daha fazla güven duyarken; önümüzdeki dönemde en büyük risk faktörü olarak yeni gelişen teknolojileri görüyor.

Türk CEO'lar gelecek 3 yılda ne bekliyor?

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG'nin dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden ülkelerden 1261 CEO'nun katılımıyla yaptığı "Küresel CEO Araştırması 2017"de Türkiye'den 25 CEO yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, CEO'ların risk ajandasında küresel olarak ilk sırada "operasyonel riskler" yer alırken; Türk CEO'lar arasında en büyük risk olarak "yeni gelişen teknolojiler" öne çıktı.

Buna göre, Türk CEO'ların yüzde 76'sı gelecek üç yılda sektörlerinde teknolojik inovasyona bağlı yıkım bekliyor.

Türk CEO'ların risk sıralamasında teknolojik riskleri stratejik riskler, siber riskler, itibar ve markaya ilişkin riskler izliyor.

Türkiye'nin büyümesine daha fazla güven duyuluyor

Araştırma sonuçlarına göre, CEO'ların yüzde 65 ile büyük çoğunluğu küresel ekonominin geleceğine güven duyuyor ancak iyimserliklerinin geçen yılki yüzde 80 seviyesine göre daha mütevazi bir derecede olduğu görülüyor.

Türkiye'de CEO'lar önümüzdeki üç yılda küresel ekonominin büyümesi konusuna yüzde 48 ile daha temkinli yaklaşıyor; ancak yüzde 68 ile Türkiye ekonomisinin büyümesine daha fazla güven duyduklarını belirtiyor.

Jeopolitik riskler, Türk CEO'ların ajandasında kendisine daha üst sıralarda yer edinmiş görünüyor. Sonuçlara göre; mevcut siyasi ortamdaki belirsizliğin şirketlerini her zamankinden çok etkilediğini düşünen küresel CEO'ların oranı yüzde 52 iken, Türkiye'de yüzde 84.

Dünya genelinde CEO'lar kısa vadede şirketlerinin büyümesinin en fazla küresel ekonomik faktörlerden etkilenmesini bekliyor.

Mevcut pazarlarda güçlenmek öncelik

Türk CEO'ların büyüme için stratejik önceliklerine bakıldığında, mevcut pazarlarda penetrasyonu artırmak ilk sırada yer alırken; bunu yeni alanlara giriş yapmak, yeni ürün, hizmet ve iş yapış şekillerinde inovasyon ile yeni coğrafi pazarlara açılmak izliyor.

Türk CEO'lar gelecek üç yılda yatırım yapacakları alanları ise inovasyon, siber güvenlik, istihdam, fiziksel altyapı ve yeni gelişen teknolojiler olarak belirtiyor. Türk CEO'lar için öncelikli yatırım alanı inovasyon olarak görülmesine karşın, küresel olarak CEO'ların öncelikli yatırım alanın ise istihdam olduğu görülüyor.

Önümüzdeki üç yılda yaratılacak yeni istihdamda küresel olarak bilişim teknolojileri elemanları öne çıkarken; Türk CEO'ların ise yeni istihdamı satış ekiplerinin güçlendirmede kullanacakları görülüyor.

Hedef pazar İngiltere

Küresel olarak bakıldığında, CEO'ların açılmayı hedeflediği pazarlar arasında ilk sırada ABD gelirken; Türk CEO'ların hedef pazarları arasında İngiltere birinci, Ortadoğu ise ikinci sırada yer aldı. Türk CEO'ların büyüme hedeflediği diğer ülkeler Almanya ve Avustralya oldu.

Türk CEO'ların küresel CEO'lardan ayrıldığı bir diğer konu ise "kadın CEO" öngörüsünde oldu. Buna göre, Türk CEO'ların yüzde 24'ü kendilerinden sonra CEO'luğu üstlenecek kişinin bir kadın olacağına inanırken; küresel CEO'larda ise bu oran yüzde 9'da kaldı.

Sabancı: En az 5 milyar TL yatırım yapacağızSabancı: En az 5 milyar TL yatırım yapacağız

Kaynak: Reuters